تبلیغات
جهان سبز : Green World
 
 
 
بنویسیم محیط زیست »« بخوانیم زندگی

اهمیت شناخت در محیط زیست

نویسنده : مجید | تاریخ : 12:08 ق.ظ - دوشنبه 23 مرداد 1391

از آنجایی كه در جهان امروز به سبب سرعت تبادل اطلاعات، احساس عقب ماندگی بسیاری ملل در مقابل غرب، سبب میشود، تا بسیاری طرحها و برنامه ها و الگوها در زمینه های مختلف و از جمله محیط زیست مورد تقلید قرار گیرند.طبیعی است كه در این روند معضلات و مشكلات ناشی از اختلاف در جهانبینی و فرهنگ و محیط و اقلیم در جوامع مقلد بروز نماید. در جهت رفع این مشكل و فراهم آوردن امكان استقلال و خودباوری و بومگرایی و ارائه راه حلهای ملی برای موضوعات مرتبط با محیط زیست شایسته است كه در كنار راه حلهای كاربردی و مقطعی به موضوعات بنیادین نیز توجه شود.

 مدت زیادی نیست كه جوامع بشری متوجه اثرات و عواقب ناشی از تخریب محیط زیست بر زندگی خویش شده و سعی در جبران مافات و حفاظت از آن دارد. به این ترتیب با تكیه بر اهمیت “شناختِ” طبیعت و “آگاهی ” به تعریف نسبت انسان با طبیعت و در جهت “شناسایی” مبانیِ اصولیِ حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن در فرهنگ ایرانی سعی بر آن خواهد داشت كه موضوعات مرتبط با شناخت طبیعت را از دو منظر و دیدگاهِ “فرهنگ ایرانی ” و “تفكر مدرن ” مورد تجزیه و تحلیل قرار داده گرفته شود.
برچسب ها : شناخت , محیط زیست , سبز , جهان ,
دسته بندی : دست نوشته های سبز ,