تبلیغات
جهان سبز : Green World
 
 
 
بنویسیم محیط زیست »« بخوانیم زندگی

توسعه پایدار

نویسنده : مجید | تاریخ : 01:27 ق.ظ - جمعه 5 آبان 1391


توسعه پایدار:به معنی رفع نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خودشان است ،به عبارت دیگر ، کیفیت زندگی بهتر برای همه ، در حال حاضر و برای نسل های آینده. توسعه پایدار دیدی را از پیشرفت که  با اهداف کنونی و بلند مدت، فعالیت های منطقه ای و جهانی و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به عنوان اجزای جدانشدنی و وابسته به هم پیشرفت بشر مرتبط است در اختیار ما می گذارد.

توسعه پایدار تنها توسط فعالیت های سیاستی اجرا نخواهد شد: باید از طرف جامعه به عنوان یک اصل محوری انتخاب شود که بسیاری از انتخابهای هر شهروند در هر روز را تحت تاثیر قرار می دهد،  به اندازه تصمیمات سیاسی و اقتصادی بزرگی که دارد. این امر مستلزم تغییرات عمیق در تفکر ، در ساختار اقتصادی و اجتماعی و در الگوهای مصرف و تولید می باشد.
چکیده ای از استراتژی اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه پایدار در سال 2009 (EU SDS)
در ژولای 2009 کمیسیون بررسی استراتژی اتحادیه اروپا را در رابطه با توسعه پایدار به تصویب رساند. این مصوبه تاکید دارد که در سال های اخیر اتحادیه اروپا توسعه پایدار را طیف گسترده ای از سیاست های خود دخیل کند. به طور خاص ، اتحادیه اروپا پرچمدار مبارزه با تغییر آب و هوا و ارتقاء اقتصاد کم کربن می باشد. در عین حال ، روند ناپایدار در بسیاری از مناطق وجود دارد و تلاشها باید تشدید کرده شوند. بررسی ها با گزارش  دو سالانه Eurostat  در رابطه با توسعه پایدار کامل شد که در سال 2009 به چاپ رسید.
گزارش پیشرفت کار
کمیسیون اروپا  در اکتبر سال 2007 اولین گزارش پیشرفت کار در استراتژی توسعه پایدار را به تصویب رساند (تکمیل شده توسط هیاتی که در رابطه با جزئیات اقدام می کرد). بنا بر این گزارش ، تحولات سیاستی قابل توجهی در برخی از هفت اولویت  کلیدی قرارگرفته در استرتژی توسعه پایدار سال 2006 مورد تجدید نظر قرار گرفته است -- از جمله آب و هوا و انرژی -- اما پیشرفت در سیاست به عمل قابل توجهی  هنوز تبدیل نشده است.
Eurostat  در سال 2007 به چاپ رساند گزارشی بر اساس مجموعه ای گسترده از شاخص های توسعه پایدار. این گزارش یکی از ورودی ها برای اولین گزارش پیشرفت در استراتژی توسعه پایدار بود.
شورای اروپا در دسامبر سال 2007 از گزارش پیشرفت کمیسیون استقبال کرد و اصرار بر نیاز به دادن اولویت به اقدامات اجراشده داشت : "توسعه پایدار هدف اساسی اتحادیه اروپا است. شورای اروپا استقبال می کند از اولین گزارش پیشرفت کمیسیون  در رابطه با استراتژِی جدید اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه پایدار استراتژی (SDS). شورا با این که اهداف و اولویت های هفت گانه در استراتژی به صورت کاملا معتبر باقی بماند و بنابراین تمرکز اصلی باید بر اجرای موثر در تمام سطوح باشد. استراتژی جدید اتحادیه اروپا  و استراتژی های ملی برای توسعه پایدار نیاز به ارتباط نزدیک تری دارند. ساختارهای حکومتی و ابزار استرتژی توسعه پایدار ، به طور ویژه در ارتباط است با نظارت بر پیشرفت و بهترین نوع به اشتراک گذاری ، باید به طور کامل استفاده شود و تقویت شود. سیاست های آب و هوا و انرژی و رویکرد یکپارچه به مدیریت پایدار منابع طبیعی در اتحادیه اروپا ، حفاظت از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم و تولید و مصرف پایدار در میان اقدامات برای دستیابی به اهداف استراتژی توسعه پایدار و استراتژی لیسبون هستند. اتحادیه اروپا باید به حرکت به سمت حمل و نقل  پایدار و حملو نقل دوست دار محیط زیست ادامه دهد. کمیسیون دعوت شده است به ارائه نقشه راه آینده خود همراه با گزارش پیشرفت در ژوئن 2009 در رابطه با استراتژی توسعه پایدار برای تنظیم اقدامات باقی مانده که با بالاترین اولویت به اجرا در آیند. "
استراتژی توسعه پایدار اتحادیه اروپا (SDS)
شورای اروپا در ژوئن 2006 استراتژی بلند پروازانه و جامع و تازه ای برای بزرگ کردن اتحادیه اروپا  به تصویب رساند. این استراتژی بر پایه استراتژی گوتنبرگ در سال 2001 ایجاد شده است و در نتیجه روند بررسی گسترده ای است که در سال 2004 آغاز شد.
استراتژی جدید اتحادیه اروپا، یک استراتژی منسجم در مورد اینکه  اتحادیه اروپا چگونه با تعهدات بلند مدت خود به طور موثر تری برخورد کند  برای برخورد با چالش های توسعه پایدار. این استراتژی در حال شناخت نیازهای تغییر تدریجی الگوهای تولید و مصرف ناپایدار کنونی ما  و حرکت به سوی یک رویکرد بهتر است. این استراتژی موکد است همبستگی جهانی و اهمیت تقویت کار با همکاران خارج از اتحادیه اروپا ، از جمله کشورهایی که به سرعت در حال توسعه هستند و تاثیر قابل توجهی در توسعه جهانی سازگار با محیط زیست دارند.


برچسب ها : توسعه پایدار , استراتژی , نسل های آینده , (SDS) , جهان سبز ,
دسته بندی : دست نوشته های سبز ,