تبلیغات
جهان سبز : Green World
 
 
 
بنویسیم محیط زیست »« بخوانیم زندگی

همایش چیست؟

نویسنده : مجید | تاریخ : 05:46 ب.ظ - چهارشنبه 25 مرداد 1391

کنگره :

تجمع یا گردهمایی(میتینگ) بسیار بزرگ است که در آن از چند صد نفر تا هزاران نفر به عنوان نمایندگانی از گروه های حرفه ای ، مذهبی ، سیاسی و...شرکت کنند.کنگره ها معمولا برای گفتگو و بحث در باره ی یک موضوع خاص تشکیل می شود.شرکت کنندگان الزاما از اعضا و یا اسپانسر ها تشکیل می شوند.هر کنگره در چند روز و با چند جلسه ی موازی در هر زمان برگزار میشود. ترتیب برگزاری آن سالانه یا چند سالانه ی منظم است...

Congress
Regular coming together on a representational basis of several hundreds - or even thousands - of individuals belonging to a single professional, cultural, religious or other group. A congress is often convened to discuss a particular subject. Contributions to the presentation and discussion of the subject matter come only from members or the sponsoring body. Frequency: usually established in advance and can be either multi-annual or annual. Most international or world congresses are more frequently held annually. A congress will often last several days and have several simultaneous session
.

کنفرانس

تجمعی مشارکت جویانه است که برای بحث ، مشاوره ، حل مشکل و یا حتی حقیقت یابی تشکیل میشود.مقیاس برگزاری کنفرانس نسبت به کنگره کوچکتر است اما اثر بخشی آن بیشتر است. معمولا کنفرانس ها با یک هدف مشخص و دوره ی زمانی کوتاه برگزار می شود. دلیلی ذاتی نیز برای برگزار پیاپی آن وجود ندارد.

Conference
Participatory meeting designed for discussion, fact-finding, problem solving and consultation. As compared with a congress, a conference in normally smaller in scale and more select in character - features which tend to facilitate the exchange of information. The term "conference" carries no special connotation as to frequency. Though not inherently limited in time, conferences are usually of short duration with specific objectives

سمینار

گرد هم آیی های مرتب و زنجیره وار که افراد متخصص با سطح و نوع تخصص های گوناگون که دارای علایق و دلنگرانی های مشترکی هستند در آن شرکت می کنند. معمولا سمینارها به منظور بالا بردن مهارت ها و تخصص های شرکت کنندگان تشکیل می شود..

میتینگ

میتینگ ها با افرادی بیش از 15 نفر که معمولا در یک محیط تجاری یا عمومی گرد هم آمده اند تشکیل می شود.

هدف اجرایی آن می تواند مانند یک سمینار یا حتی کنگره باشد اما مخاطبان آن عموم مردم هست و بیشتر برای ایجاد یک هدف مشترک تشکیل می شود.

کنوانسیون

تجمعی ملی یا بین المللی که بیشتر بازرگانی است را می گویند. در این نوع تجمع ارائه ی نمایشگاه های تجاری بیشترین موضوع بحث را تشکیل می دهد. گرد هم آیی هایی که برای فراهم کردن اطلاعات در زمان های خاص به شکل منطقه ای و یا بین المللی در تشکیلات رسمی و قانون گذاری ملل تشکیل می شود نیز کنوانسیون اطلاق می شود.

سمپوزیوم

جمع شدن تعدادی از خبره ترین افراد متخصص در یک موضوع واحد به منظور تبادل نظر و بحث در باره ی یک موضوع واحد را سمپوزیوم می گویند. معمولا این گرد هم آمدن افراد حرفه ای به ارائه راه کار ها و یا توصیه های حرفه ای منجر می شود..

کارگاه

نوعی سمینار است که به شیوه ی بحث آزاد ، تبادل ایده ها و نمایش روش های عملی مهارت ها و اصول مورد بحث اجرا می شود.گاهی کار گاه را به جلساتی که در آن بحث های عمیق و با شدت عمل بالایی در باره ی یک موضوع خاص شکل می گرد نیز اطلاق می کنند.

برچسب ها : سمپوزیوم , کنوانسیون , میتینگ , سمینار , کنفرانس , جهان سبز ,