تبلیغات
جهان سبز : Green World
 
 
 
بنویسیم محیط زیست »« بخوانیم زندگی

پژوهش چیست؟

نویسنده : مجید | تاریخ : 10:49 ب.ظ - سه شنبه 24 مرداد 1391

پژ‍وهش چیست؟
یكی از بهترین تعاریفی كه از پ‍ژوهش خوانده ام،تعریف اسمیت است:

Research is “disciplined inquiry” which ….. must be conducted and reported so that its logical argument can be carefully examined. It does not depend on surface plausibility or the eloquence, Status, or authority of its author error is avoided; evidential test and verification are valued; the dispassionate search for truth is valued over ideoloy. Every piece of research or evaluation, whether naturalistic, experimental, survey, or historical must meet these standards to be considered discipline (P. 585).

در این نوشتار پ‍ژوهش  بررسی منظمی است كه...باید به گونه ای پیش برده شود و گزارش شود كه بحث و شیوه ی منطقی آن  بتواند با دقت  مورد آزمایش دوباره قرار گیرد.دیگر شناسه هایی كه در این توصیف مورد اشتاره قرار گرفته است عبارتند از:


1صرف‌نظر از الگوی مورد نظر در پژوهش، برای نحوة انجام پژوهش باید اصول راهنما وجود داشته باشد.
2. پژوهش باید منتشر شود (به صورت مقاله در مجله یا سخنرانی در اجلاس علمی) و ضمن آن توصیف دقیقی از متدلوژی مورد استفاده داده شود. بدیهی است در غیر این صورت كسی نمی‌تواند آن را بررسی و مشخص كند كه دیگران نیز می‌توانند به نتیجة مشابه دست یابند یا نه.
3.تعریف اسمیت همچنین بر این نكته تأكید دارد كه اعتبار پژوهش باید مستقل از موقعیت علمی پژوهشگر و یا زیبایی نوشتار باشد.

اهداف :
هر پژوهش دارای دو هدف اساسی است:1- افزایش دانش در حوزه علمی مورد نظر 2- افزایش دانش فرد به عنوان مصرف كنندة حرفه‌ای پژوهش تا او(پژوهشگر)بتواند تحولات جدید آن حوزه علمی را ارزیابی و درك كند. (اوتن باخر، 1986). افزایش دانش در یك حوزه علمی می‌تواند اهداف جزئی‌تری را در برگیرد؛مثلا:
1.ابداع روش‌هایی كه به ارزیابی پدیده‌ها یا مفاهیم مهم بپردازد.
2.توصیف پدیده‌های مرتبط و نیز ارتباطات بین آنها.
3.ایجاد شواهد لازم برای مؤثر بودن یك روش درمانی
4.تقویت بنیادهای نظری در آن حوزه ی علمی

پژوهش به عنوان یك فرآیند
نكتة كلیدی آن است كه پژوهش یك «فرآیند» فعال و جهت دار است كه این ویژگی آن را از جمع‌آوری منفعلانة اطلاعات متمایز می‌‌سازد. در واقع منشأ پژوهش ، فرضیه‌ای مشخص است كه در طی روش پژوهش مدام در حال تكمیل، تفسیر و تجدید می‌باشد.

چرا نیازمند فرضیه یا نظریه هستیم؟
پژوهش به عنوان یك فرآیند به جهت نیاز دارد و هرگاه سخن از جهت به میان می‌آید، در واقع مبدأ و مقصد باید مشخص شود. بدون فرضیه یا نظریه، پژوهش صرفاً جمع آوری ساده اطلاعات است و بسیار بعید است كه به نتیجه‌ای مشخص و مفید منتهی گردد. پژوهش باید بتواند به ادبیات حوزه علمی موردنظر (literature) محصولی بیفزاید، نه اینكه در جهتی نامشخص و بدون پشتوانه قبلی گام بردارد. نكتة دیگر اینكه بدون فرضیه، امكان جمع‌آوری اطلاعات در دو سمت منحنی توزیع نرمال (extremities) زیاد است.
همان‌گونه كه بحث خواهد شد، تحقیق تركیبی پویا از تحلیل (analysis) و طراحی (design) است. پژوهشگران معمولاً نتیجة نهایی فعالیت‌های پژوهشی خود را در قالب مقاله یا نوشته‌های علمی دیگر ارائه می‌دهند، در واقع به نظر می‌رسد كه در فرآیند پژوهش، ابتدا پژوهش صورت می گیرد و سپس مقالة پژوهشی كه منعكس كننده آن فعالیت پژوهشی است، نوشته می شود. اما پژوهش و نگارش علمی یك فرآیند را تشكیل می‌دهند و نباید به عنوان اجزای منفك از هم در نظر گرفته شوند. در واقع از همین جا به نقش مدیریت در فرآیند پژوهش باید توجه شود، زیرا كسی قادر به انجام پژوهش علمی است كه از ابتدا پیش‌بینی كند چگونه مقاله‌ای خواهد نوشت.
از طریق نگارش همراه با كار علمی می‌توانیم عملاً دوباره كاری را حذف كنیم. ، نگارش و پژوهش كاملاً به یكدیگر وابسته‌اند زیرا:
•     پژوهش یك روند مستندسازی است.
•     نگارش از تفكر علمی منشأ نمی‌گیرد، بلكه به آن شكل می‌دهد و اصلاحش می‌كند.
•     نگارش بازنمایی قابل مشاهده فكر است.
•     با شروع همزمان نگارش و پژوهش ما هر دو فرآیند را تقویت می‌كنیم.

پژوهش یك روند مستندسازی است
ما معمولاً پژوهش می‌كنیم و سپس آن را به نگارش در می‌آوریم. در واقع، این دو فعالیت را از یكدیگر جدا می‌سازیم. اما بهترین استراتژی تقدم نگارش بر پژوهش است. در این روند، پژوهش با نگارش هدایت می‌شود. در این روند، هیچ‌گاه صرفاً به نگارش نمی‌پردازیم. درك این موضوع مهم، زیر بنایی مفهومی پدید می‌آورد كه برای فهم پژوهش ضروری است.

نگارش از تفكر منشأ نمی‌گیرد، بلكه به آن شكل می‌دهد و اصلاحش می‌كند.
نگارش روندی آشكار ساز است كه به ما كمك می‌كند تا آنچه را كه درباره‌اش فكر می‌كنیم،‌كشف نماییم. نگارش با ایجاد یك چرخة باز خورد1 عملاً افكار جدید را تحریك می‌سازد.
علاوه بر این، به روی كاغذ آوردن كلمات یا تصاویر موجب می‌شود كه ما به فهم تفكر خویش بپردازیم. نگارش همچنین ما را وا می‌دارد كه بر الگوها و ارتباطات میان مفاهیم تمركز كنیم. بدین ترتیب ما با تبدیل افكار به كلمات یا تصاویر، مفاهیم مبهم را روشن می‌سازیم و خلاء‌های موجود در منطق خویش را مشخص می‌كنیم.

نگارش، بازنمایی قابل مشاهدة فكر است
نوشتن وسیله‌ای است كه از آن طریق ما با دیگران ارتباط برقرار می‌كنیم. یعنی با همسالان، رؤسا، خوانندگان مجلات و …. تدوین نامناسب یك نوشتار، ضعف فكری را منتقل می‌كند. بر عكس نوشتاری كه به درستی تدوین شده باشد، ارزش پیام را در نگاه خواننده بالا می‌برد.
همراهی نگارش و پژوهش، هر دو فرآیند را تقویت كند. پژوهشگرانی كه نگارش مقالة خود را از ابتدای كار شروع نمی‌كنند، در پایان دچار این ذهنیت آشفته می‌گردند كه تا آن زمان، در حال انجام چه كاری بوده‌اند؟ در نتیجه مقالة آنان دارای پیام روشنی نیست، نتیجه‌گیری‌ها بر شواهد مبتنی نبوده و در مجموع اجزای مقاله دچار ناهماهنگی است. اهداف پژوهش نیز غیر دقیق و استدلال‌ها مبهم است كه این امر مسئولان هر مجله‌ای را با مشكلات بیشمار مواجه می‌‌سازد. اما از طرف دیگر، محققانی كه نگارش و كار علمی خویش را همزمان آغاز می‌كنند، یك چرخة بازخورد ایجاد می‌نمایند و باعث می‌شوند همراه همكاران خویش طراحی مطالعه را بیازمایند، منطق آن را بررسی، نتایج را تأیید و انطباق با استانداردها را ارزیابی كنند. آنها همچنین می‌توانند نتایج مورد تأیید را تعمیم دهند.برچسب ها : پژوهش , علم , محیط , محیط زیست , جهان سبز ,
دسته بندی : دست نوشته های سبز ,